Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği tarafından düzenlenen CSSP-II/062 Gümrük Birliğinin “Tarım ve Hizmetler Sektörlerini de Kapsaması” ve “Danışma, Karar Alma ve Anlaşmazlıkların Halli” Projesi kapsamında TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN DERİNLEŞTİRİLMESİisimli Panel, 23 Eylül 2014 tarihinde Ankara HiltonSA’da yapılmıştır.

ABKAD Başkanı Prof.Dr.Belgin Akçay; 

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Çetin Nuhoğlu

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Engin Soysal ve ,
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Stefano Manservisi tarafından yapılan açış konuşmalarından sonra Panel’e geçildi.

Emekli Büyükelçi Bozkurt Aran Başkanlığında yapılan Panelde :

Uluslararası Nakliyeciler Derneği AB Danışmanı Can Baydarol ,

Ortaklık İlişkisinde Gümrük Birliği’nin Yeri ve Rolü:Sorunlar ve Beklentiler;

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Martin Raiser,

Gümrük Birliği’nin Derinleştirilmesi Tartışmalarında Dünya Bankası Raporunun Tahlili;

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel,

Gümrük Birliği’nin Derinleştirilmesi;

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar V. Hüsnü Dilemre,  
Genel Değerlendirme;

İzleyiciler tarafından konuşmacılara yöneltilen sorular cevaplandırıldıktan sonra Panel sona ermiştir.