UND Tarih : 19.09.2014

UND – ABKAD İşbirliğinde “Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin Derinleşmesi” Paneli – 23 Eylül 2014 Ankara, HiltonSA

Derneğimizin, bu yılın başından itibaren yoğunluğunu artırdığı bir mücadele çerçevesinde, 28 Avrupa Birliği ülkesinin 24’ü tarafından Türk taşımacılara uyguladığı “transit kısıtlamaları” ve “profesyonel sürücü vizeleri” sorunları, sadece temsil ettiğimiz “Türkiye uluslararası karayolu eşya taşımacılığı” sektörünün değil, bu yıl 18. yılını doldurmak üzere olan Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin genel bir işleyiş sorunu haline gelmiştir.

Ülkemizin 500 Milyar dolara çıkarılmasını hedeflediğimiz ihracatının her yıl 6,5 milyar dolar kayıp yaşamasından sorumlu olan “karayolu taşıma kotaları ve sürücü vizeleri” kısıtlamaları, söz konusu Gümrük Birliği’nin etkin işlemediğinin açık kanıtlarıdır.

UND olarak özellikle son 2 yıldır gerçekleştirdiğimiz yoğun girişimler sonucunda, bahse konu sorunların, Türkiye ekonomisine ve ülkemizdeki vatandaşların müreffeh bir ekonomiye kavuşması önünde ciddi engeller oluşturduğu ve yaşanan kayıpların katlanılması güç boyutlara ulaştığı, artık tüm Kamu ve Özel Sektör paydaşlarınca kabul edilir bir gerçek olmuştur.

2014 yılı içerisinde, örnek bir Kamu ve Özel Sektör İşbirliği sergileyerek ortaya konan yoğun emeklerin meyvelerini vermeye başladığı bugünlerde, UND Ailesi olarak sizlerin varlığı ve desteği her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır.

Kota ve vizelerle mücadelemiz çerçevesinde, Türkiye içinde ve dışında gerçekleştirilen çalışmalarımızı, ülkemizdeki Avrupa Birliği yetkilileri başta olmak üzere, ilgili tüm taraflara aktarmak üzere, yeni kurulan ve Türkiye-AB ilişkilerinin en tecrübeli bürokrat ve teknokratlarını bir çatıda buluşturan Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği işbirliğiyle düzenleyeceğimiz bir panelde tüm yönleriyle anlatmayı planlamaktayız. 

23 Eylül 2014 tarihinde Ankara’da Hilton SA’da, “Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) ile Derneğimiz işbirliğinde gerçekleştirilecek olan “Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin Derinleştirilmesi” başlıklı bu panele katılımınızı ve değerli katkılarınızı bekliyoruz.