HAKKIMIZDA

Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD), 12 Haziran 2014 tarihinde ülkemizde Avrupa Birliği yanında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin farklı boyutlarında uzmanlaşan bazı akademisyenlerin yanında, gerek kamu ve özel sektörde, gerek sivil toplum örgütlerinde uzun yıllardır bu konularda çalışan uzmanların desteğiyle kurulmuş bağımsız bir düşünce ve araştırma kuruluşudur.

ABKAD, ulusal düzlemde Türkiye’nin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasına katkı sağlamak, uluslararası düzlemde ise AB’nin temel ilkeleri, politikaları ve Türkiye’nin AB ile uyumu başta olmak üzere, çeşitli dünya örnekleri bağlamında araştırmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek, projeler yürütmek ve yayın faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuştur.

ABKAD çalışmalarını bağımsız, partiler üstü bir yaklaşımla ve etik kuralları çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

 

“ABKAD çalışmalarını bağımsız, partiler üstü bir yaklaşımla ve etik kuralları çerçevesinde gerçekleştirmektedir.”

 

ABKAD Tüzüğü

ABKAD Logo İndir

Yönetim Kurulu

 

 • Can Baydarol (Başkan Yrd.)
 • Hatice Yazgan (Genel Sekreter)
 • Sait Akman (Sayman)
 • Feza Sencer Çörtoğlu (Üye)

Denetim Kurulu

 

 • Nurettin Bilici
 • Pırıl Akın Ocak
 • Ceran Arslan Olcay

Haysiyet Divanı

 

 • Tuğrul ARAT
 • Sübidey TOGAN
 • Bozkurt ARAN

Kurucu Üyeler

 

 • Tuğrul Arat
 • Belgin Akçay 
 • Can Baydarol
 • Mustafa Dönmez 
 • Selim Kuneralp
 • Derya Sevinç
 • Bahri Yılmaz 
 • Asuman Erdem