Derneğimizin Olağan Genel Kurulu, aşağıda yer alan Gündemle 8 Kasım 2014 tarihinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 15 Kasım 2014 tarihinde saat  14:00’de yapılacaktır.


Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği 
Yönetim Kurulu 

GÜNDEM 

  1. Açılış 
  2. Başkanlık Divanının seçimi 
  3. Dernek faaaliyet raporunun okunması 
  4. Dernek Gelir – Gider tablosunun açıklanması ve ibrası 
  5. Tüzük Değişikliğinin Tartışılması 
  6. Yönetim ve Denetim Kurulunun ve Haysiyet Divanının seçimi 
  7. Dilek ve temenniler 

18 Ekim 2014