CSDVI/017 sayılı “Göç ve Güvenlik Alanında AB ve Türkiye Arasındaki Diyaloğun Güçlendirilmesi” Projesi

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyalogunun Desteklenmesi Hibe Programı (CSD-VI) kapsamında yer alan, CSD-VI/017 numaralı “Göç ve Güvenlik Alanında AB ve Türkiye Arasındaki Diyalogun Güçlendirilmesi (‘Strengthening Dialogue between the EU and Turkey in the Area of Migration and Security’)” Projesinin başvurusu, merkezi Belçika’da olan “Avrupa İçin Diyalog (‘Dialogue for Europe-DfE’)” tarafından yapılmış olup, AB ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) ise proje ortağı olarak belirlenmiştir.

“Göç ve Güvenlik Alanında AB ve Türkiye Arasındaki Diyalogun Güçlendirilmesi” Projesinin genel amacı; AB müktesebatının özellikle ‘’Bilgi Toplumu ve Medya”, “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik”, “Dış İlişkiler”, “Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası” başlıkları paralelinde AB ve Türkiye arasında diyalogun güçlenmesine katkıda bulunmaktır. Proje; sivil toplum kuruluşları (STK), akademisyenler ve politika yapıcılar arasında göç ve güvenlik alanında işbirliğinin artırılması, AB ve Türkiye’de medyada farkındalık yaratılmasını da amaçlamaktadır. Ayrıca proje, hem AB ve Türkiye’de göçle ilgili algının değiştirilmesi, hem de göçün nedenleri ve etkileri hakkındaki bilgi açığını kapatmak amacını da üstlenmektedir.

Proje kapsamında; Avrupa Parlamentosunda, STK ve medya temsilcilerinin de katılacağı bir konferans düzenlenecek, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve Türk Delegeler arasında bir toplantı gerçekleştirilecek, Avrupa medyasında göçün olumlu yönleri hakkında farkındalık yaratmak amacıyla bir “Basın Brifingi” düzenlenecek ve daha sonra ortak zorluklarla yüzleşmek için olası işbirliği yolları tartışılacaktır. 

Ayrıca, Ankara’da TBMM, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü gibi kurumlara saha ziyareti yapılacaktır. Yine, “Brüksel Özgür Üniversitesi (‘Université Libre de Bruxelles ULB’)” veya “Avrupa Koleji’nden (‘College of Europe’)” en az bir ana konuşmacının katıldığı AB ve Türkiye arasındaki göç alanında işbirliği konusunda bir konferans düzenlenecektir. 

Proje kapsamında, “AB ile Türkiye Arasında Güvenlik Alanında İşbirliği Yolları‘’ temasıyla Avrupa Parlamentosu üyeleri, politika yapıcılar, sivil toplum ve medya temsilcileri mevcut güvenlik sorunlarını belirlemek, bunları ele almak ve birlikte çalışmanın yollarını araştırmak için bir araya gelecek ve basın toplantısı düzenlenecektir. Güvenlik ve savunma alanında AB ile Türkiye arasındaki işbirliği düzeyini geliştirmek amacıyla dış politika ve güvenlik uzmanları bir araya getirilirken, öğrenciler arasında da bir münazara organize edilecektir.

12 Ekim 2021
12 Ekim 2021 CSD VI/017 “Göç ve Güvenlik için Diyalog” Projesi kapsamında Brüksel’e giden ABKAD delegeleri; Büyükelçi Sayın Selim Küneralp, Başkanımız Sayın Murat Kavalalı, Başkan Yardımcımız Sayın Can Baydarol ve Genel Sekreterimiz Sayın Doç. Dr. Hatice Yazgan, Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü Birim Başkan Yardımcısı Sayın Kateryzna Marzec ile görüştüler.Bilahere heyetimiz, Türkiye’nin Avrupa Birliği Daimî Temsilciliği’nde Büyükelçi Sayın Mehmet Kemal Bozay’ı ziyaret ettiler.
13 Ekim 2021
13 Ekim 2021 CSD VI/017 “Göç ve Güvenlik için Diyalog” Projesi kapsamında düzenlenen, Avrupa Parlamentosu Üyesi Sayın İlhan Küçük’ün katıldığı Brüksel Press Club’taki konferansta; derneğimiz adına Büyükelçi Sayın Selim Küneralp “AB-Türkiye İlişkilerinde Fırsatlar ve Zorluklar” üzerine, Genel Sekreterimiz Sayın Doç. Dr. Hatice Yazgan ise “Türkiye’de Göçün Evrimi ve Sığınmacıların Yerinden Edilmesinin Türkiye-AB arasındaki Göç Diyaloğuna Etkisi” üzerine konuşmalarını yaptılar.
Daha sonra Avrupa Parlamentosu’nu ziyaret eden delegelerimiz, AP Üyesi Sayın Dietmar Köster ve AP Üyesi Sayın İsmail Ertuğ ile ayrı ayrı bir araya geldiler.
14 Ekim 2021
14 Ekim 2021 CSD VI/017 “Göç ve Güvenlik için Diyalog” Projesi kapsamında ABKAD delegeleri; Büyükelçi Sayın Selim Küneralp, Başkanımız Sayın Murat Kavalalı, Başkan Yardımcımız Sayın Can Baydarol ve Genel Sekreterimiz Sayın Doç. Dr. Hatice Yazgan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi’nde (EEAS) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Thomas Frellesen ile göç ve güvenlik üzerine temaslarda bulundular.
Bu görüşmeden sonra delegelerimiz, Avrupa Komisyonu Göç ve İçişleri’nde Göç Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Beate Gminder ile görüştüler.
15 Ekim 2021
15 Ekim 2021 CSD VI/017 “Göç ve Güvenlik Alanında AB ve Türkiye Arasındaki Diyalogun Güçlendirilmesi” “Belçika’da Göç” faaliyetinin son ayağında ABKAD delegeleri; Büyükelçi Sayın Selim Küneralp ve Genel Sekreterimiz Sayın Doç. Dr. Hatice Yazgan, Vrije Universiteit Brussel’de (VUB) düzenlenen panelde konuşmalarını yaptılar.
 

“Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”