DUYURU- Olağan Genel Kurul Toplantısı

“Derneğimiz, Çukurova Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi ile ortaklaşa 9 Mayıs 2016 tarihinde Adana’da “Türkiye-AB İlişkilerinde Mülteci Meselesi” başlıklı bir Panel düzenleyecektir”


PANEL PROGRAMI 

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE MÜLTECİ MESELESİ

10:00 – 10:30

AÇIŞ KONUŞMALARI 

Prof.Dr. Belgin Akçay (ABKAD Başkanı)

Prof.Dr. Mustafa Kibar (Çukurova Üniversitesi Rektörü)

10:30- 12:00

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Tuğrul Arat (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Göç Hareketleri ve Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Paradigma

Ege Erkoçak (Avrupa Birliği Bakanlığı, Siyasi İşler Başkanı)

AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşmasının Avrupa Birliği Sığınma Hukuku

Prof.Dr. Bülent Çiçekli (Zirve Üniversitesi)

Türkiye’den Avrupa Birliği’ne Yönelen Düzensiz Göç: Mülteci Hukuku Bakımından Bir Değerlendirme

Yrd.Doç.Dr. Neva Öztürk (Ankara Üniversitesi)

Suriye Mülteci Krizinin Ortak Yönetimi: Güvenlikleştirme mi, Entegrasyon mu?

Yrd.Doç.Dr. Başak Yavçan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

12:00-12:30 

SORU VE CEVAP 

Tarih: 9 Mayıs 2016 

Saat : 10:00-12:30

Yer : Çukurova Üniversitesi, Arif Kansu Salonu, Adana