Bilkent Üniversitesi, İktisat Bölümü, Emekli Öğretim Üyesidir. Kitap/Makaleleri: Dr. Togan’ın “Foreign Trade Regime and Trade Liberalization in Turkey during the 1980’s” kitabı Avebury tarafından 1994 yılında yayınlanmış, “Economic Liberalization and Turkey” kitabı Routledge tarafından 2010 yılında, “The Liberalization of Transportation Services in the EU and Turkey” kitabı ise Oxford University Press tarafından 2016 yılında yayınlanmıştır. Dr. Togan’ın derleme kitapları Macmillan Press Ltd tarafından 1996 yılında yayınlanan “The Economy of Turkey since Liberalization”, Palgrave Macmillan Ltd. tarafından 2001 yılında yayınlanan “Turkey and Central and Eastern European Countries in Transition: Towards Membership of the EU”, Dünya Bankası ve Centre for Economic Policy Research (CEPR) tarafından 2005 yılında yayınlanan “Turkey: Economic Reform and Accession to the European Union”, ve Edward Elgar Publishing tarafından 2007 yılında yayınlanan “Macroeconomic Policies for EU Accession” den oluşmaktadır. Dr. Togan’ın uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış bir çok makalesi bulunmaktadır.

info@abkad.org