Pırıl Akın Ocak, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (ATAUM) Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır ve Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı – Uluslararası İlişkiler doktora programında tez aşamasındadır. Lisans eğitimini 2006 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini 2009 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ortadoğu Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nda tamamlamıştır. Ocak-Eylül 2015 tarihleri arasında Oxford Üniversitesi’nde bulunarak akademik araştırma ve stajını da tamamlamıştır.

Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı (2008-2013) ve Dışişleri Bakanlığı- Avrupa Birliği Başkanlığı- Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğretim Koordinatörlüğü’nde (2013-2014) AB Uzmanı olarak çalışmıştır.

Pırıl Akın Ocak, İngilizce (çok iyi) ve Fransızca (orta) bilmektedir.

 

PIRIL AKIN OCAK

Pırıl Akın Ocak is an Academic in Ankara University European Research Center (ATAUM) and a Ph.D. Candidate at European Studies Programme- International Relations Department. She completed her undergraduate degree in the International Relations Department of Ankara University Faculty of Political Science in 2006, and her graduate degree in the Middle East Studies Master’s Program at the Middle East Technical University (METU) in 2009. She is currently writing her dissertation on “The Role and Impact of Middle East in Turkish-EU Relations”. Ms. Ocak has been in Oxford University during 3 months (June-September 2015) and finished her academic research and traineeship as well.

She also worked as an EU expert in the Council of Higher Education (2008-2013) and Ministry of Foreign Affairs – Directorate for EU Affairs – Turkish National Agency (2013-2014).

She has excellent skills in English and also intermediate in French.