Derneğimiz, 25 Aralık 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi işbirliği ile “Katılım Sürecinde Türkiye-AB İlişkilerinin Geliştirilmesi” başlıklı bir panel düzenledi. Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Rauf Engin Soysal, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Cemalettin Damlacı (E) ve Hüsnü Dilemre, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Sibel Ayşıl Özkan, Bilkent Üniversitesinden Prof.Dr. Sübidey Togan, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof.Dr. Halis Akder (E) ve Kamu Denetçiliği Kurumundan Dr. Servet Alyanak’ın katılımıyla gerçekleştirilen panelde Türkiye-AB ortaklık ilişkisi, gümrük birliği (GB) boyutuyla tartışıldı. 

Panelin birinci bölümünde, halihazırda mevcut GB ilişkisinin kapsamadığı alanların GB’ye dahil edilebilirliği tartışılarak; mevcut GB kapsamında olmayan işlenmemiş tarım ürünleri, hizmetler ve kamu alımları, Türkiye-AB arasındaki GB ilişkisine dahil edilmeli mi?; Bu alanların dahil edilmesinin Türkiye cephesinde yaratacağı avantaj ve dezavantajlar nelerdir? sorularının cevaplarız verildi. 

Panelin ikinci bölümünde ise, AB ile ABD arasında müzakereleri süren ve 2017 yılına kadar imzalanması beklenen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) anlaşmasının Türkiye-AB Gümrük Birliği ilişkisi üzerinde olası etkileri değerlendirildi. Bu bağlamda, 2017 sonrasında TTIP’in tarafı olabilmesi için Türkiye’nin tarım sektöründe, hizmetler sektöründe ve kamu alımları konusunda hangi reformların gerçekleştirmesi gerektiği ve bu çerçevede Türkiye’nin önümüzdeki dönemde AB ile GB kapsamında olmayan alanları kapsayan bir Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanmasının veya yeni bir Ortaklık Konseyi Kararının alınmasının mı faydalı olacağı tartışıldı. 

Youtube video: