PANEL PROGRAMI

İÇ SAVAŞIN 4. YILINDA TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ SIĞINMACILAR

14:00 – 14:15 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Prof.Dr. Belgin Akçay (ABKAD)

Prof.Dr. Adem Şahin (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü)

14:15- 15:45 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. İhsan Sezal (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İİBF Dekanı)

Suriye İç Savaşı ve İnsani Güvenliğe Etkileri

Doç.Dr. Burak Bilgehan Özpek ((TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Suriyeli Sığınmacıların Türk Ekonomisine Etkileri 

Doç.Dr. Türkmen Göksel (Ankara Üniversitesi)

Türkiye’deki Kamp-dışı Suriyeli Sığınmacılar: Hayaller ve Hayatlar

Yrd.Doç.Dr. Başak Yavçan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Türkiye’deki Suriyeli Algısı

Doç.Dr. M.Murat Erdoğan (Hacettepe Üniversitesi)

15:45- 16:30 SORU VE CEVAP

Tarih: 1 Haziran 2015 

Saat : 14:00-16:30

Yer : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TEPAV Konferans Salonu 2. Kat 

Söğütözü Ankara