Dr. Erhan Akdemir 2003 yılında Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans derecesini almıştır. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans eğitimine başlayan Akdemir, 2006 yılında yüksek lisansını, 2012 yılında ise aynı üniversite ve bölümde “Kimlik ve Kültür Tartışmaları Bağlamında Avrupa Kimliğinin ve Kültürünün Oluşumu ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Etkisi” başlıklı çalışması ile doktora eğitimini tamamlamıştır. Erhan Akdemir doktora çalışmalarının bir bölümünü ise Polonya Devlet bursu kazanarak Polonya’da Varşova Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi’nde yürütmüştür. 2004 – 2013 yılları arasında Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)’nde Avrupa Birliği Uzmanı olarak görev yapan Akdemir, halen Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır. Akdemir Eskişehir Avrupa Birliği Derneği Başkanlığını da yürütmektedir.

 

Erhan Akdemir received his bachelor’s degree from Atılım University, Department of International Relations in 2003. He completed his postgraduate studies in Ankara University Institute of Social Sciences, Department of International Relations in 2006, and his doctorate in 2012 with his study titled “The Formation of European Identity and Culture in the Context of Identity and Culture Debates and Its Impact on Turkey-European Union Relations”. Erhan Akdemir carried out some of his doctoral studies at the European Union Center of Warsaw University in Poland by winning a Polish State scholarship. Akdemir worked as a European Union Specialist at Ankara University European Communities Research and Application Center (ATAUM) between 2004 and 2013. He is still work as an Associate Professor at Anadolu University Faculty of Economics International Relations Department. Akdemir is also the President of Eskişehir European Union Association.