Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü, Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

Uzun yıllar Tarım Bakanlığında çalıştıktan sonra 2012 yılı başında Yardımcı Doçent olarak akademik hayata başlamıştır. Yüksek Lisans ve Doktorasını Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Toplulukları Anabilim Dalında yapmıştır. Doçentliğini 2018 yılında Avrupa Birliği alanında almıştır.

Tarım Bakanlığında uzun yıllar Türkiye-AB mevzuat ilişkilerini yürütmüş, AB ile ilgili tarama süreci toplantıları, Türkiye-AB 1 No.lu Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi toplantıları ile bazı Serbest Ticaret Anlaşmaları görüşmelerinde Bakanlığı temsil etmiştir. Konu ile ilgili pekçok ulusal, uluslararası makale, bildiri ve kitabı bulunmaktadır.

 

DOC. DR. SELMA AYTURE

She is an academician at the Ankara Yıldırım Beyazıt University, Şereflikoçhisar Faculty of Applied Sciences, Department of International Trade and Logistics Management, Department of International Trade.

After working at the Ministry of Agriculture for many years, she started her academic life as an Assistant Professor at the beginning of 2012. She completed her MA and PhD in Ankara University, Institute of Social Sciences, Department of European Communities. She received her associate professorship in the field of European Union in 2018.

She carried out Turkey-EU legislation relations for many years at the Ministry of Agriculture, represented the Ministry in the EU screening process meetings, Turkey-EU No. 1 Agriculture and Fisheries Subcommittee meetings, and some Free Trade Agreement negotiations. She has many national and international articles, papers and books on this subject.