Yüksek Lisans çalışmasını AB konusunda London School of Economics’de yapmış ve Doktora derecesini Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü’nden almıştır. Aynı Enstitü’de uzun süre akademik ve idari görev alan Akman, ayrıca Bahçeşehir, Ankara, TOBB ETÜ ve Galatasaray Üniversitelerinde de Avrupa bütünleşmesi, AB Ekonomisi, uluslararası ticaret politikası, AB’nin ortak ticaret politikası konularında dersler vermiştir. Halen Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nda G20 Çalışmaları Merkezi Direktörlük görevi yapmaktadır. Küresel ticaret sistemi ve AB ve Türkiye’nin ticaret politikası konularında eserleri mevcuttur. Akman, aynı zamanda G20’nin bir alt kırılımı olan T20’nin Ticaret ve Yatırım çalışma grubu ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi ve Brexit çalışma grubu üyesidir. Dünya Ticaret Örgütü’nün ITTC (Eğitim ve Teknik İşbirliği Enstitüsü) birimi için akademik danışmanlık görevi yapmaktadır.

info@abkad.org