Çiğdem Nas uluslararası ilişkiler alanında doçent olup, aynı zamanda İktisadi Kalkınma Vakfı’nın genel sekreterliğini yürütmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olmuş, Master derecesini Avrupa Sosyal Politikası alanında London School of Economics’de almıştır. Doktorasını ise Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nde AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında almıştır. Aynı Enstitü’de 1994-2007 yılları arasında araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2007’den beri Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yine 2007’den beri Türkiye-AB ilişkileri alanında uzmanlaşmış bir sivil toplum örgütü olan İktisadi Kalkınma Vakfı’nda da çalışmaktadır. Araştırma alanları Avrupa birliği, Avrupa bütünleşmesi, Avrupa siyaseti ve Türkiye-AB ilişkileridir.

Çiğdem Nas is an associate professor of international relations and the Secretary-General of the Economic Development Foundation. She is a graduate of the Political Science Department of Bosphorous University and received her Masters degree on European social policy at the London School of Economics and Political Science. She completed  her PhD on Politics and International Relations of the EU at the Marmara University EU Institute and worked at the same Institute as a researcher and assistant professor between 1994 and 2007. She is a lecturer at the Yildiz Technical University since 2007 and has been working since that date also at the Economic Development Foundation which is an NGO dedicated to Turkey’s EU integration. Her research interests cover the European Union, European integration, European politics and Turkey and EU relations.

info@abkad.org