1984 yılında Erzurum’da doğdu. Lise öğrenimini 2002 yılında Ankara Çankaya Milli Piyango Anadolu Lisesi’nde bitirdikten sonra 2006 yılında lisans derecesini Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansı 2012 yılında Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler/Avrupa Birliği anabilim dalında tamamladı. 2012 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalında başladığı doktora öğrenimini 2019 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. 2009 yılından bu yana Ankara Üniversitesi’nde, 2020 yılından bu yana ise Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce, iyi derecede Almanca bilmektedir.

 

BUKET OKTEN SIPAHIOGLU

She was born in Erzurum in 1984. After completing her high school education at Ankara Çankaya Milli Piyango Anatolian High School in 2002, she completed her undergraduate degree at Bilkent University, Department of Business Administration in 2006. She completed her master’s degree at Galatasaray University, Department of International Relations / European Union in 2012. She started her doctorate studies in Ankara University, Faculty of Political Sciences, Department of European Union and International Economic Relations in 2012, and completed her doctorate in Necmettin Erbakan University, Department of Political Science and Public Administration in 2019. She has been working as a lecturer at Ankara University since 2009, and at European Communities Research and Application Center since 2020. She is advanced at English and at German.