8 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen CSSP-II/062 Gümrük Birliğinin “Tarım ve Hizmetler Sektörlerini de Kapsaması” ve “Danışma, Karar Alma ve Anlaşmazlıkların Halli” Projesi kapsamında Gümrük Birliği’nin Hizmetler ve Tarım Sektörlerini de Kapsayacak Şekilde Genişletilmesi Yanı Sıra Karar Alma Araçların Güncellenmesi Hakkında Çevrimiçi Toplantısı

8 Eylül 2020 Toplantı Videosu

Toplantı Videosu