İlk Podcast; proje kapsamında incelenen “Karayolu taşımacılığında Türk Mevzuatı’nın Avrupa Birliği Müktesebatına uyumu”, “Türkiye ve AB arasındaki kara taşımacılığının ekonomik portesi” yanı sıra “AB’nin başta Batı Balkanlar ve İsviçre arasında imzaladığı uluslararası anlaşmalar” hakkında proje ortaklarının görüşlerini kapsamakta olup yakında sosyal medya platformlarında yayınlanacaktır.

Ekonomik ilişkiler, Gümrük Birliği, ulaştırma alanında reformlar bağlamında Türkiye- AB ticareti konulu ikinci podcast, ekonomi alanında önemli bir düşünce kuruluşu olan Bruegel’den davetli konuşmacı ekonomist ve araştırma görevlisi Niclas Poitiers ile hazırlanmıştır.