14 Ekim 2020 CSSP-II/062 Gümrük Birliğinin “Tarım ve Hizmetler Sektörlerini de Kapsaması” ve “Danışma, Karar Alma ve Anlaşmazlıkların Halli” ProjesikapsamındaGümrük Birliği’nin Güncellenmesi Hakkında Politika Önerileri toplantısı gerçekleştirildi.

24 Eylül 2020 Türkiye-AB İlişkilerinde Karar Alma, Danışma Mekanizmaları ve Anlaşmazlıkların Halli

Toplantı Videosu