Toplantıya, Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Politika Görevlisi Alexandra Vlachou, Vergilendirme ve Avrupa Komisyonu Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü Politika Görevlisi Kıdemli Uzman Antonino de Lorenzo yanı sıra Avrupa Parlamentosu Danışmanlarındanı İpek Tekdemir ve Johan Nissinen ile ABKAD, UND ve ZMPD yetkilileri ile gerçekleştirildi. Hibrit olarak gerçekleştirilen toplantıya, ayrıca, Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü Ticari İlişkiler için Politika Koordinatörü Hubski Mariuz ve ilgili sektör temsilcileri çevrimiçi olarak katılım gösterdi.