Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ

 Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

Yük. Öğrenim: 1969-1974; H.Ü. Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü,

Doktora             : 1975-1979;    Faculté des Sciences Economiques, Université d’Aix-Marseille II,  Fransa, Ekonomi Master ve Doktorası.

Doçentlik         : 1985;   Hacettepe Üniversitesi İktisadi  ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü.

 

 Profesörlük     : 1992 ;  Hacettepe Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü.

Akademik Görevler : 1979-2013;  Hacettepe Üniversitesi İktisadi  ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi.

                                     2013- … Başkent Üniversitesi İktisadi  ve İdari Bilimler Fakültesi,  İktisat Bölümü Öğretim Üyesi.

İdari Görevler :   1993-1995;     Dekan Yardımcılığı.

                              2004-2011;    İktisat Bölümü Başkanlığı

                              2008-2010;    Üniversite Senato Üyeliği

                               2015-2019    İktisat Bölüm Başkanlığı

 

Verdiği Dersler : İktisada Giriş, Makro Ekonomi, Maliye Politikası, Türkiye Ekonomisi, Çevre Ekonomisi, Tarım İEkonomi ve Politikası, AB ve Türkiye, Dünya Ekonomisi.

 Yayınlar   :   –12 adet kitap,

                      – 50’dan fazla yayınlanmış makale (10 tanesi uluslararası yayın )

                     –  60’dan fazla tebliğ; (15 tanesi uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuştur).