Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümünden 1986 yılında mezun olan Murat KAVALALI, eğitimine Webster University’de [St. Louis-Missouri (ABD)/Leiden (Hollanda)] “Uluslararası İlişkiler” alanında (1989) ve Ankara Üniversitesinde “AB’nin Uluslararası İlişkileri” alanında (1993) gerçekleştirdiği yüksek lisans çalışmaları ile devam etmiştir. Jean Monnet bursiyeri olmaya hak kazanan KAVALALI, ayrıca Devlet Bursu ile “AB-Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri İlişkileri” konusunda Katholieke Universiteit Leuven’de (Belçika) araştırmalarda bulunmuştur.

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Avrupa Birliği İle İlişkiler Genel Müdürlüğünde (1990-2010) ve Avrupa Birliği Bakanlığında (2010-2016) uzmanlık görevinde bulunan KAVALALI, Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansında Genel Koordinatör (2012-2014) olarak çalışmıştır. Ayrıca, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (2009-2010) olmuştur. Aralık 2017’den günümüze Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği’nde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yayınlanmış eserleri: ‘‘AB Genişleme Süreci: AB’nin Beşinci Genişlemesine İlişkin Katılım Antlaşmalarında Yer Alan Geçiş Düzenlemeleri’’ (2006), ‘‘AB Genişleme Süreci: AB–Romanya İlişkileri’’ (2006), ‘‘AB Genişleme Süreci: AB’nin Merkezi Doğu Avrupa ve Batı Balkan Ülkeleri ile İlişkileri’’ (2005), ‘‘Türk Mevzuatının AB Müktesebatına Uyum Çalışmaları’’ (2000), “Türkiye’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar’’ (1993).

info@abkad.org