Bilkent Üniversitesi İİSBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nde lisans ve yüksek lisans derecesi aldıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalında “Avrupalılaşma Bağlamında Türkiye’de Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik” başlıklı çalışmasıyla doktora derecesi almıştır. Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) burs desteğiyle İngiltere’de Sheffield Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde misafir araştırmacı olarak ‘AB Çevre Politikası’ konusunda doktora araştırması yapmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi ile Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi’nde görev yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (ATAUM) halen görevini sürdürmektedir.

 

FEZA SENCER ÇÖRTOĞLU

He received bachelor and master degree from Bilkent University Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Department of Political Science and Public Administration then he completed PhD at Ankara University Department of Political Science and Public Administration, Urban and Environmental Sciences with a thesis namely ”Nature Protection and Biological Diversity in Turkey within the context of Europeanisation”. He made PhD study at Sheffield University, Department of Politics in UK on “EU Environmental Policy” as quest researcher by the financial support of Turkish Academy of Sciences.

Previously, he worked at Istanbul Technical University EU Center and Ankara University EU Office. He is still working at Ankara University European Union Research Center.