1997 Yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden yüksek Lisans ve Doktora derecelerini almıştır. 2000-2001 yılları arasında Jean Monnet Bursu ile Durham Üniversitesi (Birleşik Krallık) yüksek lisans yapmıştır. Halen Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümünde ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim dalında kısmı zamanlı görev yapmaktadır.

info@abkad.org