Başak Yavcan 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişiler Bölümünden, yüksek lisans derecesini 2006 yılında Doktora derecesini 2011 yılında Pittsburgh Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden almıştır. 2006-2010 yılları arasında Michigan Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde araştırmacı olarak bulunmuştur. Halen TOBB Üniversitesinde görev yapmaktadır.

info@abkad.org