Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi  Lisans öğrenimini (1998) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan A. Aslı Bilgin, Yüksek Lisans derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk anabilim dalından (2003), Doktora derecesini ise Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/AB Hukuku (2012) alanından almıştır. Jean Monnet bursiyeri olarak Viyana (Avusturya) Üniversitesi Hukuk Fakültesinde post-doktorasını tamamlamıştır (2015). TÜBİTAK bursiyeri olarak Oxford Üniversitesinde (2008-2009), YÖK bursiyeri olarak ise University of Rome II (İtalya);da (2013-3 ay) visiting scholar olarak görev yapmıştır. Halen Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk ABD Başkanı olarak görev yapan A. Aslı Bilgin’in Avrupa Birliği Hukuku alanında gerek ulusal gerek uluslararası pek çok yayınları bulunmaktadır.

info@abkad.org