Prof. Dr. Aylin Ege OSTİM Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesidir. ODTÜ İşletme Bölümü’nden lisans, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden ekonomi yüksek lisans, Kent Üniversitesi‘nden (İngiltere) ekonomi yüksek lisans ve ekonomi doktora dereceleri vardır.  1972- 1993 yılları arasında Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nda çeşitli birimlerde çalışmış, 1988-1993 döneminde aynı kurumun AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde ekonomik politikalar grup başkanlığı yapmıştır. Bu görevde Türkiye’nin AB’ye ekonomik açıdan uyum çalışmalarının koordinasyonunu üstlenmiş ve AB ile çeşitli müzakerelerde Türkiye heyetinde yer almıştır. 1993-2017 yılları arasında ODTÜ İktisat Bölümü’nde çalışmış, ayrıca 16 yıl ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Özellikle Avrupa ekonomik entegrasyonu, makroiktisat ve mikroiktisat dersleri vermiş,  akademik çalışmaları Avrupa ekonomik bütünleşmesi, küreselleşme ve  bölgesel ekonomik entegrasyonlar konularında yoğunlaşmıştır. Çok sayıda uluslarası ve ulusal yayın, bildiri ve proje çalışması bulunmaktadır.