ODTÜ, İktisat Bölümü Emekli Öğretim Üyesi
1972-1993 yılları arasında Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nda, 1993-2019 yılları arasında ODTÜ İktisat Bölümü’nde çalışmıştır. Akademik çalışmaları Avrupa ekonomik bütünleşmesi, Türkiye-AB ilişkileri, Dünya Ticaret Örgütü üzerinde yoğunlaşmıştır. Bazı eserlerinin listesi aşağıda verilmektedir:
Ege, Aylin and A. Yavuz Ege (2019), “How to Create a Friendly Environment for Innovation? A Case for Europe”, Social Indicators Research, Vol.144, pp.451-473.
Akçay, Belgin ve Aylin Ege (der.) (2017), Avrupa Birliği Üzerine Yazılar, Ankara: Seçkin.
Ege, Aylin and A. Yavuz Ege (2017), “The Turkish Economy and the Challenge of Technology: A Trade Perspective”, New Perspectives on Turkey, Vol.57, pp.31-60.
Ege, Aylin and A. Yavuz Ege (2017), “Is There an Innovation Effect on Current Account? A Case for European Countries”, Applied Economics, Vol.49, No.52, pp.5324-5336.
Çolak, M. Selman and Aylin Ege, (2013), “An Assessment of EU 2020 Strategy: Too Far to Reach?”, (with M. Selman Çolak), Social Indicators Research, Vol.110, Issue:2, pp. 659-680.
Şirin, Selahattin Murat and Aylin Ege (2012), “Overcoming Problems in Turkey’s Renewable Energy Policy: How can EU Contribute?”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol.16, Issue.7, pp.4917-4926.
Ege, Aylin (1993), Economic Fluctuations in Turkey (1950-1980): An Econometric Study, Ankara: Hacettepe Universitesi, No.17.

info@abkad.org