CSSP-II/062 Gümrük Birliğinin “Tarım ve Hizmetler Sektörlerini de Kapsaması” ve “Danışma, Karar Alma ve Anlaşmazlıkların Halli” Projesi 

Hear the CSO’s” (Sivil Toplumun Sesi) projesi, AB Başkanlığının lider kuruluşu olduğu ve AB tarafından finanse edilen Sivil Toplum Sektörü kapsamında desteklenmektedir. Sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir.

Derneğimiz tarafından yürütülen CSSP-II/062 numaralı “Hear the CSOs” (Sivil Toplumun Sesi) isimli projemizin amacı, Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği(ABKAD) başta olmak üzere Sivil Toplum Kuruluşlarının Gümrük Birliği süreci ile ilgili bilgi altyapısının kuvvetlendirilerek kapasite arttırmak ve Sivil Toplum Kuruluşlarının(STK) iletişim ve savunuculuk becerilerini geliştirmek suretiyle politika yapım süreçlerine katkılarını sağlamaktır. Ayrıca, Gümrük Birliği’nin hizmetler ve tarım sektörlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi yanı sıra TR-AB ilişkilerinde karar alma, danışma mekanizmaları ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin araçların güncellenmesine yönelik STK’ların önerilerini içeren raporlar sunmak ve paylaşmaktır.

Bu projenin ortağı İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) olup, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ve Jean Monnet Bursiyerleri Derneği (JMBD) projenin iştirakçileri olarak projeye destek vermektedirler.

Proje kapsamında, 5 ilde (Kayseri, Eskişehir, Bursa, Antalya, İzmir) Sivil Toplum Kuruluşları ile toplantılar yapılması planlanmaktadır. Bu toplantıların temel amacı, STK’lar arasında bir ağ oluşturmak, anket ve çalışma ziyaretleri yürüterek STK’ların iletişim becerilerini arttırmak, böylece Gümrük Birliği’nin genişletilmesine ilişkin politika yapım süreçlerine katkılarını sağlamaktır.

STK’ların kamu sektörü, özel sektör ve akademisyenler ile buluşmalarını sağlayacak bu toplantılar bilgilendirme ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacak bir ortam yaratarak STK’lar arasında güç birliğinin gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemiştir. Ayrıca bilgi alt yapılarının desteklenmesi ve aralarındaki işbirliğini kuvvetlendirilmesi yoluyla karar alma süreçlerine katkı sağlamalarını sağlayacak alt yapısının oluşumunu desteklemeyi amaçlamaktadır.

Yine projemiz kapsamında, 2020’de 5 gün süre ile Müzakere ve İletişim Teknikleri Eğitim Semineri yapılması planlanmaktadır. Söz konusu eğitim seminerinde öncelikle medya okuryazarlığı konusu ele alınacaktır, politika yapım süreçlerine ilişkin medyada yer alan haberlerin değerlendirilmesi üzerine çalışılacaktır. Daha sonra Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinden oluşan 30 kişilik bir gruba müzakere teknikleri ve iletişim becerileri konusunda kısa bir eğitim verilecektir.

Ankete Ulaşmak İçin Lütfen Buraya Tıklayınız

İSTANBUL AÇILIŞ TOPLANTISI - 29 NİSAN 2019

KAYSERİ TOPLANTISI - 15 KASIM 2019

ANTALYA TOPLANTISI - 10 Şubat 2020

30 HAZİRAN - 1 ve 2 TEMMUZ 2020 MÜZAKERE TEKNİKLERİ SEMİNERİ

Toplantı Videosu

8 EYLÜL 2020 Gümrük Birliği’nin Hizmetler ve Tarım Sektörlerini de Kapsayacak Şekilde Genişletilmesi Yanı Sıra Karar Alma Araçların Güncellenmesi Hakkında Çevrimiçi Toplantı

Toplantı Videosu

16 EYLÜL 2020 Türkiye-AB Gümrük Birliğinin Tarım Sektörüne Genişletilmesi

Toplantı Videosu

Toplantı Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız

22 EYLÜL 2020 Türkiye-AB Gümrük Birliğinin Hizmetler Sektörüne Genişletilmesi

Toplantı Videosu

Toplantı Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız

24 EYLÜL 2020 Türkiye-AB İlişkilerinde Karar Alma, Danışma Mekanizmaları ve Anlaşmazlıkların Halli

Toplantı Videosu

Toplantı Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız

14 EKİM 2020 Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi” hakkında Politika Önerileri

Toplantı Videosu

22 EKİM 2020 Kapanış Toplantısı

Toplantı Videosu

CSSP II 062 Projesi Gümrük BG Kitabı 1 Ocak 2021

“Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”