CSDVI/016 sayılı “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Yeni Bir Karayolu Taşımacılığı İşbirliği: Beklentiler Ve Olasılıklar’’ Projesi

Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Desteklenmesi Hibe Programı (CSD-VI) kapsamında yer alan “ Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Yeni Bir Karayolu Taşımacılığı İş birliği: Beklentiler ve Olasılıklar ‘” Projesinin başvurusu, merkezi Türkiye’de’ olan “Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD)’’ tarafından yapılmıştır.

Projede Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Uluslararası Karayolu Taşımacılar Derneği (Association of International Road Carriers – ZMPD), Avrupa Komşuluk Konseyi (European Neighbourhood Council – ENC) projenin ortakları olarak yer almaktadır.

Derneğimiz tarafından yürütülen  projenin (CSDVI-016) genel amacı, Türkiye ve AB / AB üye ülkeleri arasındaki karayolu taşımacılığını kolaylaştırmak amacıyla Türkiye ve AB üye ülkeleri arasında sürdürülebilir bir sivil toplum diyaloğu geliştirmektir.

Bu projenin hedefleri ise iki yönlüdür. İlk hedef Sivil Toplum Kuruluşları ile Türkiye ve AB’deki paydaşlar arasında ulaşım sektörü ile ilgili yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde ikili değişim ve işbirliğini artırmak diğer hedef ise Türkiye’nin AB üyeliğinin Türkiye ve AB içindeki önemi ve faydaları ile AB müktesebatının karayolu taşımacılığı sektörüne uyumu yoluyla Türkiye’nin katılımının yarattığı zorluklar ve fırsatlar hakkında farkındalık yaratma girişimlerini teşvik etmektir.

Bu hususta proje kapsamında Türkiye’deki STK’lar ile Avrupalı meslektaşları arasında AB müktesebatı ve karayolu taşımacılığı sektörü politikaları kapsamındaki alanlarda yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde uzun vadeli sürdürülebilir işbirliği kurmak adına Karayolu Taşımacılığı kapsamında 50 STK’dan oluşan bir ağ oluşturulacaktır.

Proje kapsamında 5 Odak grup 2 danışma toplantısı düzenlenerek bilgilendirme ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacak bir ortam yaratılması, yapılacak çalışmaların da içeriğinin belirlenmesi sağlanacaktır.

Türkiye’nin AB’nin karayolu taşımacılığı müktesebatına uyumuna ilişkin Karayolu taşımacılığı hususunda 5 alanda ayrıntılı biçimde akademik araştırma yapılacak ve Karayolu taşımacılığı sektöründe STK’lar için bir politika önerisi dâhil olmak üzere 4 rapor hazırlanacaktır.

Avrupa Birliği ve Türkiye Karayolu Taşımacılığı hususunda mevcut bir ağ platformu bulunmamaktadır. Bu nedenle proje kapsamında bir web site kurularak STK’ların platformu ziyaret etmesi ve platforma üye olarak birbirleriyle bağlantı kurması sağlanacaktır.

25 Mart 2022 - Sivil Toplum Diyaloğu VI çerçevesinde ABKAD’ın liderliği ile yürütülen “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Yeni Bir Karayolu Taşımacılığı İşbirliği: Beklentiler ve Olasılıklar” projesinin Kapanış Toplantısı’nın ikinci gününde, bir araya gelindi.

Sivil Toplum Diyaloğu VI çerçevesinde ABKAD’ın liderliği ile yürütülen “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Yeni Bir Karayolu Taşımacılığı İşbirliği: Beklentiler ve Olasılıklar” projesinin UND olarak ev sahipliğini üstlendiği Kapanış Toplantısı’nın ikinci gününde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Taşıma ve Lojistik Sistemler Dairesi Başkanı Aslı Çalık, TURABDER Yönetim Kurulu Başkanı Zeynephan Gemicioğlu ve ilgili sektör temsilcileri ABKAD, ZMPD, UND ve ENC delegeleri ile bir araya geldi.

24 Mart 2022 - Sivil Toplum Diyaloğu VI çerçevesinde ABKAD’ın liderliği ile yürütülen “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Yeni Bir Karayolu Taşımacılığı İşbirliği: Beklentiler ve Olasılıklar” projesinin UND olarak ev sahipliğini üstlendiği Kapanış Toplantısı'nın ilk günü sona erdi.

Sivil Toplum Diyaloğu VI çerçevesinde ABKAD’ın liderliği ile yürütülen “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Yeni Bir Karayolu Taşımacılığı İşbirliği: Beklentiler ve Olasılıklar” projesinin UND olarak ev sahipliğini üstlendiği Kapanış Toplantısı’nın ilk günü yerel basın kuruluşlarının katılımı ile sona erdi.

24 Mart 2022 - Sivil Toplum Diyaloğu VI çerçevesinde ABKAD’ın liderliği ile yürütülen “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Yeni Bir Karayolu Taşımacılığı İşbirliği: Beklentiler ve Olasılıklar” projesinin Kapanış Toplantısı’nda İstanbul’da bir araya gelindi.

Sivil Toplum Diyaloğu VI çerçevesinde ABKAD’ın liderliği ile yürütülen “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Yeni Bir Karayolu Taşımacılığı İşbirliği: Beklentiler ve Olasılıklar” projesinin UND olarak ev sahipliğini üstlendiği Kapanış Toplantısı’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Hasan Boz, Ticaret Bakanlığı Bölge Müdür Havva Eksilmez, Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Çiğdem Koşan, Slovakya Ticaret Ateşesi Michal Lanık ve ilgili sektör temsilcileri, ABKAD, UND ve ZMPD delegeleri İstanbul’da bir araya geldi.

24 Şubat 2022 - CSD-VI programı kapsamında sürdürülen “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Yeni Bir Karayolu Taşımacılığı İşbirliği: Beklentiler ve Olasılıklar” projesi kapsamında Avrupa Parlamentosu’na bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir

Karayolu taşımacılığı ile ilgili hazırlanan raporları sunmak ve geri bildirim almak üzere, Avrupa Parlamentosu’nagerçekleştirilen çalışma ziyaretinde ABKAD, UND ve ZMPD temsilcileri Avrupa Parlamentosu Danışmanlarından İpek Tekdemir ve Avrupa Parlamentosu Akredite Asistanı Beata Sobkiewiczile bir araya geldi.

24 Şubat 2022 - CSD-VI programı kapsamında sürdürülen “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Yeni Bir Karayolu Taşımacılığı İşbirliği: Beklentiler ve Olasılıklar” projesi kapsamında ABKAD, UND, ZMPD ve Bruegel yetkililerinin katılımları ile iki adet “podcast” hazırlandı.

İlk Podcast; proje kapsamında incelenen “Karayolu taşımacılığında Türk Mevzuatı’nın Avrupa Birliği Müktesebatına uyumu”, “Türkiye ve AB arasındaki kara taşımacılığının ekonomik portesi” yanı sıra “AB’nin başta Batı Balkanlar ve İsviçre arasında imzaladığı uluslararası anlaşmalar” hakkında proje ortaklarının görüşlerini kapsamakta olup yakında sosyal medya platformlarında yayınlanacaktır.

Ekonomik ilişkiler, Gümrük Birliği, ulaştırma alanında reformlar bağlamında Türkiye- AB ticareti konulu ikinci podcast, ekonomi alanında önemli bir düşünce kuruluşu olan Bruegel’den davetli konuşmacı ekonomist ve araştırma görevlisi Niclas Poitiers ile hazırlanmıştır.

23 Şubat 2022 - CSD-VI programı kapsamında sürdürülen “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Yeni Bir Karayolu Taşımacılığı İşbirliği: Beklentiler ve Olasılıklar” projesi kapsamında Brüksel’de Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıya, Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Politika
Görevlisi Alexandra Vlachou, Vergilendirme ve Avrupa Komisyonu Gümrük Birliği Genel
Müdürlüğü Politika Görevlisi Kıdemli Uzman Antonino de Lorenzo yanı sıra Avrupa
Parlamentosu Danışmanlarındanı İpek Tekdemir ve Johan Nissinen ile ABKAD, UND ve
ZMPD yetkilileri ile gerçekleştirildi. Hibrit olarak gerçekleştirilen toplantıya, ayrıca, Avrupa
Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü Ticari İlişkiler için Politika Koordinatörü Hubski
Mariuz ve ilgili sektör temsilcileri çevrimiçi olarak katılım gösterdi.

Türkçe

İngilizce

Fransızca

Lehçe

“Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”