CSDVI/016 sayılı “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Yeni Bir Karayolu Taşımacılığı İşbirliği: Beklentiler Ve Olasılıklar’’ Projesi

Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Desteklenmesi Hibe Programı (CSD-VI) kapsamında yer alan “ Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Yeni Bir Karayolu Taşımacılığı İş birliği: Beklentiler ve Olasılıklar ‘” Projesinin başvurusu, merkezi Türkiye’de’ olan “Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD)’’ tarafından yapılmıştır.

Projede Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Uluslararası Karayolu Taşımacılar Derneği (Association of International Road Carriers – ZMPD), Avrupa Komşuluk Konseyi (European Neighbourhood Council – ENC) projenin ortakları olarak yer almaktadır.

Derneğimiz tarafından yürütülen  projenin (CSDVI-016) genel amacı, Türkiye ve AB / AB üye ülkeleri arasındaki karayolu taşımacılığını kolaylaştırmak amacıyla Türkiye ve AB üye ülkeleri arasında sürdürülebilir bir sivil toplum diyaloğu geliştirmektir.

Bu projenin hedefleri ise iki yönlüdür. İlk hedef Sivil Toplum Kuruluşları ile Türkiye ve AB’deki paydaşlar arasında ulaşım sektörü ile ilgili yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde ikili değişim ve işbirliğini artırmak diğer hedef ise Türkiye’nin AB üyeliğinin Türkiye ve AB içindeki önemi ve faydaları ile AB müktesebatının karayolu taşımacılığı sektörüne uyumu yoluyla Türkiye’nin katılımının yarattığı zorluklar ve fırsatlar hakkında farkındalık yaratma girişimlerini teşvik etmektir.

Bu hususta proje kapsamında Türkiye’deki STK’lar ile Avrupalı meslektaşları arasında AB müktesebatı ve karayolu taşımacılığı sektörü politikaları kapsamındaki alanlarda yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde uzun vadeli sürdürülebilir işbirliği kurmak adına Karayolu Taşımacılığı kapsamında 50 STK’dan oluşan bir ağ oluşturulacaktır.

Proje kapsamında 5 Odak grup 2 danışma toplantısı düzenlenerek bilgilendirme ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacak bir ortam yaratılması, yapılacak çalışmaların da içeriğinin belirlenmesi sağlanacaktır.

Türkiye’nin AB’nin karayolu taşımacılığı müktesebatına uyumuna ilişkin Karayolu taşımacılığı hususunda 5 alanda ayrıntılı biçimde akademik araştırma yapılacak ve Karayolu taşımacılığı sektöründe STK’lar için bir politika önerisi dâhil olmak üzere 4 rapor hazırlanacaktır.

Avrupa Birliği ve Türkiye Karayolu Taşımacılığı hususunda mevcut bir ağ platformu bulunmamaktadır. Bu nedenle proje kapsamında bir web site kurularak STK’ların platformu ziyaret etmesi ve platforma üye olarak birbirleriyle bağlantı kurması sağlanacaktır.

HABERLER

CSDVI/016 sayılı “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Yeni Bir Karayolu Taşımacılığı İşbirliği: Beklentiler Ve Olasılıklar’’ Projesi​ Başladı.

“Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”