1958’de İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatını Galatasaray lisesi, Ankara üniversitesi SBF uluslararası ilişkiler fakültesi ve Centre Europeenne Universitaire de Nancy, departement sciences juridiques et politiques de eğitim görerek 1985 yılında tamamladı. Profesyonel yaşamında İktisadi Kalkınma Vakfı, Piar Gallup, Otomotiv Sanayi Derneği, halen görev yaptığı Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nde AB ile ilişkilerden sorumlu çeşitli görevler üstlendi. Profesyonel görevlerinin yanı sıra çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak AB konularıyla ilgili dersler verdi, çeşitli gazete ve dergilerde çok sayıda makale ve köşe yazıları yazdı, çok sayıda radyo ve televizyon programına katıldı. Halen ABKAD başkan vekilliği görevini de sürdürmektedir.